Az MCSE Változócsillag Szakcsoportja 1998-ban

Legutóbbi éves beszámolónk óta (Meteor 1998/10, 44. old.) több fontos dolog is történt a szakcsoport életében. A korábbi években megszokott, félévente megtartott országos változós találkozók lassan, de biztosan elsorvadtak, az észlelők közötti kapcsolattartás pedig egyre inkább az elektronikus fórumok felé orientálódott. Mindezt a szakcsoport is megpróbálta követni, elsősorban az internetes megjelenés bővítésével, erősítésével. A lehetőségeket jelentősen befolyásolták a rovatvezető egyéb elfoglaltságaiból eredő gondok, így a terveket nem mindig sikerült teljes egészükben megvalósítani. Ez az oka a viszonylag kései éves beszámolónak, amit a körülmények javulásának köszönhetően hamarosan követni fog az 1999-es összefoglaló (előreláthatóan a májusi számban).

1998-ban is a legfontosabb szakcsoporti tevékenység a vizuális észlelések elvégzése és összegyűjtése volt. Sajnos a fotografikus változócsillag-észlelésnek nem sikerült gyökeret eresztenie a magyar amatőrcsillagász köztudatba, a változós égi szférák néhány szerény szupernóvás próbálkozáson kívül nem sok nyomot hagytak a különféle fotós nyersanyagokon. A CCD-vel rendelkező amatőrök lehetőségeikhez képest szintén kevésbé ragadták meg a kínálkozó változós lehetőségeket, egyedül Kereszty Zsolt szupernóvás programjának lehettünk szemtanúi.

A fenti bevezetés után térjünk rá 1998 számokban kifejezhető eredményeire! Az MCSE VCSSZ 1998-ban 96 észlelőtől 35634 db megfigyelést kapott, összesen 870 csillagról. A legtöbb észlelés ismét Gary Poynertől érkezett, aki 9530 egyedi fénybecslésével magasan kiugrik az észlelőmezőnyből. Őt követi John Toone 2492 megfigyeléssel, majd Papp Sándor következik 2399 adattal. Kétezer fölött teljesített még Hadházi Csaba és José Ripero. További öt amatőrtől kaptunk ezernél több észlelést (Erdei József, Kiss László, Kovács Tibor, Ricza Róbert és Fidrich Róbert), illetve 9-en végeztek átlagosan legalább napi egy észlelést. Az inner sanctum észleléseket tekintve valószínűleg senkit nem lep meg, hogy a 7519 "tekintélyesen halvány" adatból (is) Gary Poyner végezte a legtöbbet, szám szerint 6267-et. Rajta kívül még 26-an küldtek 13,8-nál halványabb pozitív, vagy 14,0-nál halványabb negatív észlelést. A mellékelt észlelőlistán az összes vizuális megfigyelő megtalálható, a szerény mennyiségű szórvány CCD-s észleléseket az egységességet szem előtt tartva külön kezeljük a többi adattól.

Egyetlen országos amatőrcsillagász találkozó rendelkezett változós felhangokkal, jelesül az 1998 októberében megtartott szegedi összejövetel. Az érdeklődő amatőrök legfontosabb fórumaként így a Meteor változócsillag rovata szolgált. A rovatban, ill. mellette megjelent változós anyagok 72 oldalt töltöttek ki, ami a teljes terjedelem 10%-a. Mindenképpen sikeresnek tekinthető a "Hónap változója" sorozat, ami igen pozitív visszajelzéseket kapott a kezdő érdeklődőktől. 1998-ban kezdtük el a Változócsillagok fénygörbéi 1993-1997 c. kiadványunk összeállítását, ám ennek befejezése sajnos áthúzódott 1999-re.

A magyar amatőr változózás nemzetközi megjelenését erőteljesen fellendítette a Kiss László és Sárneczky Krisztián nevével fémjelzett szupernóva-észlelő program, amit elsősorban az MTA Csillagászati Kutatóintézete Piszkéstetői Obszervatóriumában a hivatalos távcsőidő szüneteiben (pl. szürkület, enyhén felhős égbolt) folytattak. Ezek az észlelések 2 IAU Circularban összesen 10 szupernóvát fedtek le (IAUC 6891, 7070). Szerencsére bővelkedtünk a fényes nóvákban és szupernóvákban is, így további 9 IAU Circularban jelentek meg még magyar vizuális észlelések: IAUC 6841, SN 1998S, Ksl; IAUC 6843, SN 1998S, Ksl; IAUC 6844, SN 1998T, Sry; IAUC 6848, Nova Sgr'98, Ksl; IAUC 6851, Nova Sgr'98, Ksl; IAUC 6852, SN 1998S, Mzs, Ksl; IAUC 6902, SN 1998bu, Ksl; IAUC 6927, SN 1998bn, Ksl; IAUC 6981, SN 1998dh, Sry. Emellett Kiss László és Szatmáry Károly az IAU 191-es szimpóziumán (Montpellier, Franciaország) tartott előadása is részben szakcsoportunk évtizedes adatain alapult.

Az észlelt csillagok típus szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

 

Típus Csillag Észlelés (százalék)
Eruptív és kataklizmikus 268 16527 (46,38)
Orion-köd 25 501 (1,40)
Mira 360 6730 (18,89)
Félszabályos, L- és RV Tau 218 11876 (33,33)

 

A korábbi statisztikai összefoglalóktól eltérően most nem választottuk külön az SR, L- és RV Tauri-típust. A legészleltebb csillagok listája a következő:

R CrB 1035 RX And 274
SS Cyg 689 TX Dra 272
R Sct 392 X Per 265
g Her 366 X Her 262
AC Her 336 AF Cyg 247
Z UMa 316 AH Dra 237
T CrB 307 RY UMa 220
EU Del 306 XX Cam 220
W Cyg 302 U Mon 210
CH Cyg 296 Z Cam 209
U Del 293 T Cep 209
mu Cep 285 chi Cyg 208

 

Az adatok számítógépesítése 1998-ban kizárólag Kiss László munkája volt. Az elektronikus adatküldés terjedése természetesen sokat egyszerűsített a változós adatbank karbantartásán, ám ez még jelen sorok írásakor sem működik optimális hatékonysággal. Az adatokat havi rendszerességgel továbbítjuk az AAVSO-nak és az AFOEV-nek. Az internetes megjelenésünk a tárgyidőszakban kezdődött, ám a kezdeti lelkesedés elmúltának gondján csak 2000 elejére sikerült túllépni (a részletekkel kapcsolatban l. az aktuális Változós híreket). A szakcsoport és a rovat munkájában a következők vették ki részüket: Barát Éva (adminisztráció, térképek), Bebesi Zsófia (adatok feldolgozása), Csák Balázs (adatok feldolgozása), Fűrész Gábor (illusztráció), Mizser Attila (cikk), Nagy Zoltán Antal (számítástechnika), Sánta Gábor (cikk), Sárneczky Krisztián (cikk), Szatmáry Károly (feldolgozás), Willand Péter (cikk), Zsoldos Endre (cikk).

Észlelőlista:

Észlelő Névkód Észlelés
Balogh István Bli 745
Bajor Péter Baj 32
Barát Éva Brt 11/1
Bartha Lajos Ibq 305
Bebesi Zsófia Bbs 9
Beretka Imre Bet 2
Berkó Ernő Brk 16
Bodó Anita SK Bod 2
Bója Nóra Bja 12
Csányi Janek Cia 2
Cseri Gábor Cri 8
Csörgei Tibor SK Csg 117
Csukás Mátyás RO Ckm 188/4
Dán András Dna 1/1
Dobra Szabolcs Dsz 49
Dulichár Gábor Dul 14
Ecsedi Adrienn Ecs 18
Erdei József Erd 1550/7
Fekete János Fkj 670
Fidrich Róbert Fid 1007/28
Földesi Ferenc Ffe 63/3
Gaál József SK Gaj 5
Gavlik István Gav 4
Hadházi Csaba Hdh 2388/5
Hardi Ferenc Hrd 4
Hegedűs Gábor Heg 3
Horváth Ferenc Hof 5
Horváth Tibor 0Hrv 1
Juhász András Juh 46
Kanyó Péter Kny 4
Kárpáti Ádám Kti 58/1
Keszthelyi Dániel Kid 718
Keszthelyi Sándor Ksz 4
Keszthelyiné S. Márta 2  
Kiss Gábor Ksg 2
Kiss Hajnalka Ksh 9
Kiss László Ksl 1316/23
Kiss László Kss 5
Kiss Zsolt SK Kiz 5
Kocsis Antal Koc 65/1
Kósa-Kiss Attila RO Kka 692
Kószó József Kos 14
Kovács Tibor Kot 1216/1
Kovács István Kvi 65
Kővágó Gábor 51  
Kurucz Gabriella Kug 16
Mátis András Mts 4
Menali, Haldun USA Men 90
Mizser Attila Mzs 445/3
Nagy Éva SK Nag 6
Nagy Zoltán Antal Nyz 39
Németh L. Bence Nlb 144
Osvald László Osi 104/2
Osváth Péter Osv 22
Palinkó Oszkár YU Pal 9
Papp Sándor Pps 2399
Pásztóy András Pty 2
Pintér Szabina Psz 4
Polgár Csilla Pol 6
Posztpisl Györgyi Pzt 39
Poyner, Gary GB Poy 9530/6267
Puskás Ferenc Psk 966/1
Rätz, Kerstin D Rek 46
Reinhard, Peter A Rep 141
Ricza Róbert Ric 1032
Ripero, José E Rip 2040/777
Romsics Bence Rom 13
Rózsa Ferenc Rof 1
Rózsahegyi Márton Roz 1/1
Sajtz András RO Stz 915
Sánta Gábor Snt 753/4
Sárneczky Krisztián Sry 308/36
Schmidt Attila Sca 783/6
Schweitzer, Emile F Sch 311/1
Sebők Petra Sea 7
Sebők László Seb 1
Somosvári Béla Smb 10
Soós Zoltán Soz 15
Szabó Gábor Sag 51
Szabó Gyula Sau 151/2
Szabó Róbert Sbt 1
Szabó Sándor Szs 14
Szauer Ágoston Szu 162
Szegedi László Sed 236
Timár András Tia 18
Toone, John GB Too 2492
Tóth Péter Ttp 2
Tóth Zoltán Ttz 83
Tuboly Vince Tuv 312
Várnai Ferenc Var 2
Vincze Iván Vii 21
Virga Krisztina Vrk 3
Vörösházi Villő Vll 35
Willand Péter Wip 167
Zajácz György Zag 26
Zalezsák Tamás Zal 153

 

Néhány 1998-as fénygörbe:
KISS LÁSZLÓ


Változós hírek 2000. március

 

Új erők bevetésével gyökeresen átalakult az MCSE Változócsillag Szakcsoport internetes oldala, amely az egyesület Nagy Zoltán Antal és Tepliczky István által gondozott szerverén található. Kovács Gábor hódmezővásárhelyi amatőrtársunk, "civilben" gimnazista diák, vállalva a honlaprendszer teljes átalakítását, egy minden szempontból új és részletesen kidolgozott változós információforrást hozott létre, amelyet ajánlunk minden internetes hozzáféréssel rendelkező érdeklődőnek. A tavaly októberi Meteor változós rovatától kezdődően minden nyomtatásban megjelent anyag felkerül az oldalra, így jelen rovat is már február közepétől olvasható elektronikus formában. Észlelők számára hasznosak lehetnek Kovács István és Földesi Ferenc adatrögzítő programjai, amelyek innen letölthetők, illetve a Zalezsák Tamás által 2000-re összeállított mira maximum-előrejelzések. Természetesen a korábbi állapot hasznos részei beintegrált formában megmaradtak (pl. on-line fénygörberajzolás, változós alapismereteket taglaló cikkek). Az érdekességek közül még megemlítendő a kezdetektől vezetett teljes magyar változós észlelőlista, ill. a Változócsillagok fénygörbéi 1993-1997 rövid bemutatása néhány jellegzetes fénygörbén keresztül. Honlapunkat ajánljuk mindenkinek, akit érdekelnek a változócsillagok, az azokkal kapcsolatos észlelések, új tudományos eredmények. Frissítése folyamatos, így havi rendszerességű megtekintése nem fog csalódást okozni. (Ksl)

V1494 Aquilae

Az évvége változós szenzációja ki nem merülő témát biztosít a változócsillagok szerelmeseinek. A hajnali égen újra megfigyelhetővé válva folytatja a december végén megkezdett ismétlődő fényességingadozásait. Februári észlelések szerint 9,5-8,5 között oszcillál, durván 10 nap körüli periódussal, ezért mindennapos észlelése igen hálás feladat. Az átlagfényesség lassú csökkenésének köszönhetően a januári Meteorban megjelent AAVSO keresőtérkép előreláthatóan még e sorok nyomtatott formában történő megjelenésekor is használható lesz. (VSNET-es anyagok alapján, Ksl)

Nova Sagittarii 2000

Az idei év első fényes galaktikus nóváját Yukio Sakurai (Otsuka-cho, Mito, Japán) fedezte fel egy február 4,863 UT-kor készített fotón 10,5-es fényességnél. Egy szintén 300-as telével január 25,8 UT-kor készült felvételen is látszik a csillag, akkor még 11,5 körül. Y. és R. Kushida CCD kamerás megfigyelései alapján az új csillag 2000-es koordinátái: RA = 17h55m09s.84, D =-19o46'01".0. A megerősítő spektroszkópiai méréseket R.M. Wagner és R. Bertram (Ohio Állami Egyetem) végezte el, akik erős emissziós hidrogén és ionizált vasvonalakat detektáltak az optikai színképben. Méréseik szerint a tágulási sebesség közel 800 km/s, míg a nóva a halványodás kezdeti szakaszában volt febr. 11-én. A csillag a felfedezését követően gyors halványodásba kezdett.

(IAUC 7362, 7363, 7366, Ksl)

A hónap változója: T Cancri

Folytatva az elmúlt néhány hónap gyakorlatát, ezúttal is egy mély-ég objektum közelében található változócsillagra szeretnénk felhívni az érdeklődők figyelmét. A 8,0 és 9,3 között lassan "változgató" T Cancri ugyanis alig 4 fokra K-re kereshető fel az M44, azaz a Praesepa mellett, a Rák csillagképben. Fényváltozása félszabályos jellegű, amelynek karakterisztikus ideje közel 500 nap. A mellékelt térképhez használjuk a Pleione Csillagatlaszt, vagy hasonló csillagtérképet, amellyel azonosíthatjuk a látómezőt. A feltüntetett OJ 287 kvazár "természetesen" még maximális fényességének állapotában is 4-5 magnitúdóval elmarad a térkép határfényességétől, jelen kereső csak egzotikussága miatt tartalmazza. (Ksl)


Vissza az idorendhez