Változócsillag-észlelések 1999-ben

1999-ben is folytatódott a "poszt-szentaskói éra", azaz a '90-es évek elejét idéző kiegyensúlyozott hazai észlelői tevékenység, amely néhány kiugró, főleg külföldi megfigyelő adataival színesedve egy év alatt 857 csillag 36494 egyedi észlelését eredményezte, összesen 90 amatőrtől. A márciusi számunkban emlegetett tendenciák (asztrofotózás és CCD-zés kontra változócsillagászat) a tavalyi évben sem változtak meg, egyedül Kereszty Zsolt lelkes szupernóva-észlelési programjának kiteljesedése jelzi a "high-tech" feltételek esetleges ötvöződését "high-tech" célokkal (rendkívül aktív megfigyelőnk 1999-ben 25 robbanó csillagot örökített meg, amely mellett Berkó Ernő viszonylag rendszeres "SN-lődözése" szinte eltörpül). Természetesen 1999 legnagyobb szenzációja az SN 1999by független felfedezése volt Berkó Ernő által, ami jó példát mutatott a kitartás és a szerencse nem teljesen egymást kizáró voltáról.

A Változócsillag Szakcsoport legmunkaigényesebb tevékenysége továbbra is a vizuális észlelések összegyűjtése, egységes számítógépes formátumra hozása és az adatok továbbítása külföldi társszervezeteinknek. Ennek jegyében a továbbiakban az ezekkel kapcsolatos összefoglaló következik. Az 1999-es év legsikeresebb észlelője Gary Poyner lett, aki 9866 megfigyelésével durván minden negyedik észlelés tulajdonosa. Második helyen ezúttal John Toone, szintén angol amatőr végzett, 4923 adatával, míg a "becsületet" Papp Sándor védte meg 2118 észleléssel. Ezernél több becslést további 9 amatőr végzett (Hadházi Csaba, José Ripero, Erdei József, Ricza Róbert, Schmidt Attila, Puskás Ferenc, Sonka Bruno, Kiss László és Balogh István), ami jól mutatja a kiegyensúlyozott aktivitást. Az inner sanctum (13,8-s és halványabb pozítiv, valamint 14,0-s és halványabb negatív) észlelések oldaláról is szinte nyomasztó Gary Poyner fölénye, hiszen a 7926 db inner sanctum adatból 6325-t végzett, a többiek (további 20 amatőrcsillagász) csak nagyon ritkán merészkedtek be a "belső szentélybe".

Az észlelt csillagok típus szerinti megoszlását az alábbi táblázat mutatja. Lényeges változás nincs a korábbi évekhez viszonyítva, talán csak az Orion-köd változóinak lassú, de annál biztosabbnak tűnő kihalása említhető meg.

Típus

Csillag

Észlelés

(százalék)

Eruptív és kataklizmikus

290

18394

50,4

Orion-köd

33

127

0,3

Mira

313

6672

18,3

Félszabályos, L- és RV Tau

221

11301

31

Hasonló módon a legészleltebb csillagok listája sem mutat szignifikáns változásokat. Figyelemreméltó, hogy a 30 legészleltebb csillagban csak két mira van, azok is a lista alsó fertályában. A mirák térvesztésével kapcsolatban csakis a harmatgyenge jelzőt érdemlik meg a Meteor hasábjain megjelenő mira-propagandák (pl. a Hónap változója sorozatban az eddigi 33 csillagból 12 mira volt), hiszen hatásuk összességében kimutathatatlan.

Legészleltebb csillagok

R CrB 869

RX And 306

AF Cyg 233

SS Cyg 664

CH Cyg 299

X Her 232

g Her 404

Z UMa 277

AH Dra 231

W Cyg 378

Z Cam 275

AY Lyr 230

T CrB 375

SS Aur 275

T Cep 227

EU Del 365

TX Dra 259

o Cet 217

R Sct 348

AH Her 242

UU Aur 217

U Del 337

X Per 236

alfa Her 216

AC Her 332

TZ Per 234

XX Cam 209

mu Cep 311

AB Dra 234

GK Per 202

A tavalyi év sem bővelkedett a változós találkozókban, hiszen egyetlen regionális összejövetel, az őszi szegedi míting rendelkezett erőteljes változós felhangokkal. Ezzel szemben fellendült az internetes megjelenésünk, ami egyáltalán nem virtuális fóruma a változócsillagok iránt érdeklődést mutató amatőröknek. Örvendetes módon a nyomtatott anyagok mennyiségében is helyi maximumot hozott 1999, amit a 79 oldalnyi változós, vagy azzal kapcsolatos Meteor-oldal (az össz terjedelem 11,2%-a) mellett a Változócsillagok fénygörbéi 1993-1997 c. kiadványunk, valamint a kézikönyv változós fejezete is széleskörűen megjelenített. A Meteor változós rovata tavaly a részletesebb feldolgozások felé fordult, ennek köszönhető, hogy 8 csillagról jelent meg összefoglaló jellegű hír, cikk, fordítás (VY CMa, SN 1998aq, SN 1999by, NN Ser, chi Cyg, HM Sge, V1016 Cyg, SN 1987A). Sajnos továbbra sem oldódott meg a Változócsillag Atlasz sorozat utánpótlása, ami egyre égetőbb probléma.

Nemzetközi (el)ismertségünket az 1998-ban beindult, ill. a tavalyi évben maximális erővel "dühöngő" szupernóva-észlelési programok emelték leginkább. Az SN-észlelő amatőrök legfontosabb internetes forrásai mind lefedték Kereszty Zsolt, Berkó Ernő, valamint a Kiss-Sárneczky duó szupernóvás aktivitását. Összesen 13 IAU Circularban jelentek meg magyar észlelések, ami a korábbi éveknél szinte nagyságrendileg nagyobb érték - elsősorban az MTA Csillagászati Kutatóintézete Piszkéstetői Obszervatóriumának még nem ideális észlelési körülmények között is kimagasló lehetőségeinek köszönhetően: IAUC 7122, SN 1999ac, Ksl, Sry; IAUC 7139, SN 1999aa, Ksl, Csk; IAUC 7142, SN 1999ac, Ksl, Sry; IAUC 7144, 7 db SN, Ksl, Csk; IAUC 7157, SN 1999by, Brk; IAUC 7158, 4 db SN, Ksl, Fgb, Csk; IAUC 7185, 6 db SN, Sbt; IAUC 7193, 10 db SN, Sbt; IAUC 7196, 2 db SN, Sbt; IAUC 7303, SN 1999em, Sry, Ksl. A szupernóvák mellett vizuális észlelések is megjelentek az IAU Circularokban: IAUC 7325, V1494 Aql, Ksl; IAUC 7326, V1494 Aql, Ksl; IAUC 7327, V1494 Aql, Sry. Szintén emelte a szakcsoport ismertségét a rovatvezető szakmai publikációs tevékenysége, amely egy Astronomy and Astrophysics folyóiratban megjelent cikk és egy az IAU 176. kollokviumán (1999. augusztus, Budapest) bemutatott poszter formájában terjesztette a szakmai berkekben a "HAA/VSS" (ez szakcsoportunk angol neve) hírét.

Az adatok számítógépesítése 1999-ben is Kiss László munkája volt és úgy tűnik, ebben rövid távon nem is várható változás. A szakcsoport honlapját Kovács Gábor gondozza. 1999-ben a következők segítették a Meteor változócsillag rovatát, valamint a szakcsoport munkáját: Bebesi Zsófia (adatok feldolgozása), Berkó Ernő (CCD-s illusztráció, SN-felfedezés), Csák Balázs (adatok feldolgozása, CCD-s illusztráció), Kereszty Zsolt (CCD-s illusztráció), Mizser Attila (cikk), Ricza Róbert (adatok feldolgozása), Sárneczky Krisztián (cikk), Szabó Gyula (illusztráció), Szabó Róbert (CCD-s illusztráció), Zalezsák Tamás (előrejelzés), Zsoldos Endre (cikk). Nekik a segítséget, a többieknek pedig a folyamatos észleléseket köszöni a rovatvezető:

Fénygörbék

KISS LÁSZLÓ

Vizuális észlelőlista:

Észlelő

Névkód

Észlelés/i.s.

Ackermann Ádám

Ack

4

Bagó Balázs

Bgb

100/4

Balogh István

Bli

1015

Balogh Zoltán

Bag

83

Balogh Zsombor

Bzs

49

Bartha Lajos

Ibq

284

Berkó Ernő

Brk

6/3

Bója Nóra

Bja

8

Bozsoky János

Boz

10

Csák Balázs

Csk

29

Csányi Janek

Cia

12

Cseri Gábor

Cri

43

Csörgei Tibor SK

Csg

42

Csukás Mátyás RO

Ckm

210/2

Czoch András

Czo

16

Dömény Gábor

Döm

2

Erdei József

Erd

1492/60

Fekete János

Fkj

392

Fidrich Róbert

Fid

258/9

Földesi Dóra

Fdd

1

Földesi Ferenc

Ffe

170/3

Gere Bernadett

Gbr

6

Hadházi Csaba

Hdh

1982/2

Halmi Gábor

Hag

32

Henshaw, Colin GB

Hen

17

Hevesi Zoltán

Hev

10

Horváth Ferenc

Hof

10

Horváth L. István

Hli

8

Horváth Tibor

Hrv

21/7

Juhász András

Juh

37

Kárpáti Ádám

Kti

44

Kelley István

Key

56

Kerékgyártó Zita

Ker

3/2

Keszthelyi Sándor

Ksz

21

Keszthelyiné S. Márta

Srg

8

Kiss Hajnalka

Ksh

44

Kiss László

Ksl

1027/6

Kószó József

Kos

150

Kovács Attila

Koi

42

Kovács S. Ferenc

Ksf

4

Kovács Tibor

Kot

688

Kovács István

Kvi

259/12

Ladányi Tamás

Lat

10

Liziczai László

Lil

80

Magyarics Zoltán

Mag

51

Maros Szabolcs

Msz

594

Menali, Haldun USA

Men

17

Mizser Attila

Mzs

474/3

Nagy Gábor

Ngb

3

Nagy-Mélykúti Ákos

Nma

27

Nagy Zoltán Antal

Nyz

23

Németh L. Bence

Nlb

331/1

Noszek Tamás

Nsz

5

Osvald László

Osi

8

Papp Sándor

Pps

2118/170

Piriti János

Pir

139

Posztpisl Györgyi

Pzt

35

Poyner, Gary GB

Poy

9866/6325

Puskás Ferenc

Psk

1257

Rácz János

Rcj

6

Rätz, Kerstin D

Rek

51

Reiczigel Zsófia

Rei

104

Reinhard, Peter A

Rep

150

Ricza Róbert

Ric

1319

Ripero, José E

Rip

1911/586

Sánta Gábor

Snt

570

Sápi Csaba

Sac

17

Sárneczky Krisztián

Sry

164/6

Schmidt Attila

Sca

1298/6

Schweitzer, Emile F

Sch

347/1

Sipőcz Brigitta

Sic

12

Skobrák Judit

Sko

2

Sonka. Bruno RO

Son

1125

Szabó Gábor

Sag

17

Szabó Gyula

Sau

26/1

Szalma Zsolt

Sao

20

Szauer Ágoston

Szu

187

Szegedi László

Sed

207

Tari Anna

Taa

15

Tari Csilla

Tac

3

Tepliczky István

Tey

1

Timár András

Tia

28

Toone, John GB

Too

4923/700

Tóth Krisztián

Ttk

37

Tóth Zoltán

Ttz

111/11

Tuboly Vince

Tuv

74/6

Vincze Iván

Vii

8

Vaskúti György

Vsk

3

Zajácz György

Zag

22

Zalezsák Tamás

Zal

3


Változós hírek

Változós adatrögzítő programok I. VObs

Ebben és a következő számunkban röviden bemutatunk két olyan változócsillag-észlelések számítógépes rögzítésére szolgáló programot, amelyeket magyar amatőrök, aktív észlelők fejlesztettek az utóbbi években. Először Kovács István (Kvi) szoftvere kerül sorra, amelyet júniusi számunkban követ Földesi Ferenc (Ffe) programja. Reméljük, hogy minél több észlelő kap kedvet valamelyik használatára, ami nagyban megkönnyítené a gyors és egységes adatkezelést!

(Ksl)

VObs Változócsillag Észlelések

A Vobs program változócsillag-észlelések tárolására és riportok készítésére szolgál. Célja, hogy az észlelő minél egyszerűbben és gyorsabban tudja észleléseit rögzíteni, és fáradságos papírmunka nélkül tölthesse ki a hónap végén az észlelőlapját.
A programot egyidejűleg több észlelő is használhatja, minden észlelő adatai külön adatbázisban tárolódnak. A program első futtatásakor az első felhasználónak kötelező megadnia az adatait. Az észlelőt természetesen a névkódja azonosítja.


Az észlelések rögzítése egyszerű és gyors. Az észlelés időpontját óra-perc pontossággal adhatjuk meg (ez gyors változók pl. törpenóvák esetén fontos lehet). A program mindig megjeleníti a beállított időponthoz tartozó Julián Dátumot is. A változó megadása után a változó neve automatikusan ellenőrződik az AAVSO hitelesítő fájl alapján (ezt a program az észlelő adatbázisának létrehozása során betölti az adatbázisba, de frissítésre is van mód, ha a file-t letöltjük az AAVSO web oldaláról). Ha a csillag a program számára ismeretlen, felkínálja a felhasználónak a csillag paramétereinek megadását, és ezzel ez a csillag is az adatbázisba kerül. A fényesség megadása tizedmagnitudoban történik, és az esetlegesen használt színtartományt is megadhatjuk (fotografikus, fotoelektromos vagy CCD-s észlelés esetén). Egy észleléshez opcionálisan megadhatjuk, hogy milyen távcsövet, milyen összehasonlítókat használtunk, és fűzhetünk hozzá megjegyzéseket is.

Az észleléseket utóbb a böngészés funkcióval nézegethe
tjük meg. Itt lehetőség van az észlelések utólagos módosítására és törlésére is.

A program leglényegesebb része a riportkészítés funkció. Többféle szabványos riportot készíthetünk vele: havi összesítés az AAVSO (és az MCSE Változócsillag Szakcsoport) számára, éjszakai riport az AAVSO vagy a VSNET számára. A riport készítéséhez meg kell adni az észlelési időszakot (hónapot vagy napot), és a program ez alapján elkészíti a kívánt jelentést, amit azután e-mailben küldhetünk el az adott szervezetnek.

A program fejlesztési tervei közt az észlelési tevékenységet segítő új funkciók szerepelnek, pl. térképek nyilvántartása, objektumok kelése-nyugvása, észlelési terv készítése.

A program Windows 95, 98 vagy NT operációs rendszer alatt fut.

KOVÁCS ISTVÁN


A hónap változója: 3C 273

E havi ajánlatunkban egy igazi változós-mélyeges csemege kerül sorra, jelesül a Virgo egyik leghíresebb objektuma, a 3C 273. Alig 3,5 fokra ÉK-re található az éta Virginistől, és mint a legfényesebb csillagszerű rádióforrásról, azaz kvazárról szokás róla megemlékezni. Jellemzően 12,8-s fényességnél található, ám fényessége jó 1 magnitúdós határon belül el-elváltozgat időnként. Ennek megfelelően inkább az egzotikum, semmint a látványos fényváltozás csábítja az objektum felkeresésére az arra vállalkozó amatőrcsillagászokat. A 3C 273 1962-es felfedezése óta rengeteg vizsgálat irányult a valódi természete felderítésére és mára viszonylag kiforrott a képe egy kb. 2,5 milliárd fényévre található aktív galaxismagnak, ami a rádiótartománytól egészen a gamma-sugarakig minden hullámhosszon a legfényesebb képviselője eme kozmológiai fontosságú objektumtípusnak. Már egy 10 cm-es műszerrel is nekivághatunk ennek a hosszú útnak, ám a valódi mélységek átéléséhez legalább 15-20 cm-es távcsövekre van szükség. A mellékelt térkép alapján azonosíthatjuk az SS Virginis félszabályos változót is, ami 2 magnitúdós amplitúdójával "éppen" nem mira. A 3C 273 szűkebb környezetét a jobb felső inzert mutatja.


Vissza az időrendhez